Välkommen till Håbohus

Bålsta, i Håbo Kommun, har allt som krävs av ett modernt samhälle. Från dagis, skolor och sjukvård till bra affärer och kommunikationer.
 

Ledigt just nu

Du behöver inte vara registrerad som sökande för att titta på våra lediga objekt.

På gång

God Jul och Gott Nytt År! önskar Håbohus

Läs mer...

Enkät avfallsplan

Håbo kommuns avfallsplan ska omarbetas. För det arbetet tar kommunen gärna emot synpunkter. Den nya avfallsplanen kommer att gälla från 2015 och framåt. Den ska innehålla mål och strategier för hur avfallshanteringen i kommunen ska bli bättre. Man kan lämna in synpunkter genom att fylla i enkäten http://habo.se/enkatavfallsplan. Enkäten finns också tillgänglig hos kontaktcenter i kommunhuset. Sista svarsdag på enkäten är den 22 december.

Läs mer...

Rensning av hängrännor

Tisdagen den 18 november påbörjar vi rensning av hängrännor i hela vårt fastighetsbestånd. Vi använder oss av en skylift. Arbetet beräknas vara klart torsdagen den 20 november.

Läs mer...

Nyheter

  • Nyproduktion av 110 lägenheter
  • Håbohus och Erlandsson Bygg i Öst AB har skrivit kontrakt på nybyggnation av 110 lägenheter centralt i Bålsta. Produktionen kommer att påbörjas under våren 2015. Inflyttning beräknas kunna ske hösten 2016. Så fort vi har en mer detaljerad tidplan kommer vi att påbörja förmedlingen av lägenheterna. Om du är intresserad av en lägenhet så registrera dig redan nu i vår bostadskö. Hyrorna för lägenheterna är ännu inte fastställda. Håll koll på vår hemsida, vi lägger ut mer information löpande.
  • [2014-12-19]
  • Fiberutbyggnad
  • Nu börjar Lyssna & Njut med att uppdatera till fiber i Mansängen. Arbetet kommer att pågå under hela 2015. Detta innebär att du som hyresgäst har möjlighet att få en riktigt snabb uppkoppling om du vill. Du som är nöjd med det abonnemang du har idag kan naturligtvis ha kvar det även i framtiden. För mer information vänligen kontakta Lyssna & Njut. Under 2016 kommer arbetet med att uppdatera till fiber fortsätta och slutföras på följande områden. Skeppsvägen, Källvägen, Pärongränd, Agvägen och Kalmarsand.
  • [2014-12-19]
  • SABO och Stockholms Universitet följer Håbohus nyproduktion.
  • Under hösten pågår en uppföljning av den nyproduktion som byggts av Håbohus och flera andra allmännyttiga bostadsföretag i landet. Resultatet av uppföljningen kommer till god nytta vid planeringen av fortsatt nyproduktion. Under november får alla som flyttat till Dalvägen 3 i Bålsta en enkät, med ett följebrev och ett frankerat svarskuvert. SABO och Stockholms Universitet vill också gärna få intervjua några av de äldre hyresgästerna. Klicka på rubriken för att läsa mer.
  • [2014-10-23]
Nyhetsarkiv