Håbohus är stängt!

Den 19-20 oktober är Håbohus stängt då vi är på konferens.          Vid akuta ärenden mellan kl.08.00 - 16.00 ring 0171-528 38.
Övrig tid anmäls akuta fel  till kommunjouren på tele 018-14 21 14.