Håbohus bygger

2017-08-31

 

I anslutning till våra befintliga hus på Lindegårdsvägen har vårt nästa projekt påbörjats. Arbetsområdet är inhägnat enligt bild nedan.

Totalt bygger vi 29 lägenheter fördelat på två huskroppar med vardera två våningar.

 

Husen kommer att hyras av Håbo Kommun som främst kommer att nyttja husen som bostäder för personer med olika former av funktionsnedsättningar.