Håbohus bygger

2017-08-31

 

I anslutning till våra befintliga hus på Lindegårdsvägen har vårt nästa projekt påbörjats. Arbetsområdet är inhägnat enligt bild nedan.

Totalt bygger vi 29 lägenheter fördelat på två huskroppar med vardera två våningar.

Husen kommer att hyras av Håbo Kommun. I den ena huskroppen byggs ett LSS-boende för personer med lättare funktionsnedsättning.I det andra huset byggs ett boende för personer med lättare psykisk funktionsnedsättning. Båda dessa boende är belägna på bottenvåningarna i husen och vår erfarenhet från våra andra liknande boenden är att det inte är störande för grannar och omgivning. Boendet kommer vara bemannat med personal dygnet runt, därför byggs också en personallokal.

På övervåningarna byggs fem lägenheter i vardera huskropp. Sannolikt kommer dessa lägenheter att användas som en möjlig utvidgning av boendena på bottenvåningarna,men precis som i hela vårt övriga bestånd kommer några lägenheter troligen att användas för bostadssociala ändamål. Lägenheter för bostadssociala ändamål är till för de personer som inte har möjlighet att ordna sitt eget boende, t.ex. på grund av ekonomisk, social eller medicinsk utsatthet.