Miljöberättelse 2017

Nu finns Håbohus Miljöberättelse 2017 att läsa under fliken "om oss".
Där finns även en uppdaterad miljöpolicy.