Välkommen till Håbohus

Välkommen till Håbohus

Håbohus erbjuder boende och hyreslägenheter i Bålsta, Håbo Kommun som har allt som krävs av ett modernt samhälle. Från förskolor, skolor och sjukvård till bra affärer och kommunikationer.
 

Ledigt just nu

Du behöver inte vara registrerad som sökande för att titta på våra lediga objekt.

På gång

Håbohus erbjuder nu samtliga hyresgäster laddplats för elbil.

Inom alla Håbohus bostadsområden erbjuds nu möjligheten att ladda sin elbil. Detta genomförs som en del i Håbohus miljöarbete. Priset för en laddplats är 550 kr/månad + den el man förbrukar. Elpriset blir ca 1,75 kr/kWh under 2019. Bindningstiden för en laddplats är tre månader. Erbjudandet gäller i mån av plats.
Läs mer...

 

Miljöberättelse 2018

Nu finns Håbohus Miljöberättelse 2018 att läsa under fliken "om oss". Där finns även en uppdaterad miljöpolicy.
Läs mer...

 

Snöröjning

Från 1 november till 1 april finns en jourberedskap för snöröjning. Snöröjningen utgår från en så kallade snörunda som beskriver var man börjar snöröja samt vilka ytor som är prioriterade. Till prioriterade ytor räknas t.ex. gångvägar och till lägre prioriterade ytor räknas t.ex. parkeringsytor. Under normal arbetstid har vi möjlighet att sätta in fler handskottare än på jourtid. Ta gärna bort cyklarna från cykelställen om ni inte använder dom under vintertid för att underlätta snöröjningen.
Läs mer...

 

Nyheter

Hyresgästbarometer 2018- Återkoppling

 
2018-10-15
 

Nu är resultatet sammanställt från hyresgästenkäten i våras. Enkäten används för att se om det vi gjort har gett effekt, men framförallt används den som ett verktyg för att planera kommande åtgärder. Den används verkligen och tack igen för att du svarat. Klicka på rubriken för att komma till sammanställningen.

Lättare för unga att få bostad

 
2018-06-12
 

Du vet väl om att vi gjort det lättare för unga att få bostad. Du som varit folkbokförd i Håbo de senaste två åren och är mellan 18 och 23 år kan ansöka om extra kötid, läs mer om detta i vår uthyrningspolicy. Länk till ansökningsblankett för extra kötid samt till uthyrningspolicyn finns under fliken ”Ledigt just nu” och ”så fungerar kösystemet”.

Håbohus bygger

 
2018-04-19
 

I anslutning till våra befintliga hus på Lindegårdsvägen har vårt nästa projekt påbörjats. Totalt bygger vi 29 lägenheter fördelat på två huskroppar med vardera två våningar. Inflyttningen beräknas till april och projektet beräknas vara helt klart till sommaren 2018. Husen kommer att hyras av Håbo Kommun som främst kommer att nyttja husen som bostäder för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Klicka på rubriken för att läsa mer.