Välkommen till Håbohus

Välkommen till Håbohus

Bålsta, i Håbo Kommun, har allt som krävs av ett modernt samhälle. Från förskolor, skolor och sjukvård till bra affärer och kommunikationer.
 

Ledigt just nu

Du behöver inte vara registrerad som sökande för att titta på våra lediga objekt.

På gång

Målning av trapphus - Mansängen

Från vecka 9 och framåt kommer trapphusen på Mansängen att snyggas till genom målning. Arbetet kommer att fortgå under hela året och närmare avisering i varje trapphus kommer att ske när det är dags för målning. Målningen kommer utföras av Sandå Måleri på Mansängsstigen, Rosgården, Ängsgården och Köpmangården samt av Happy Homes på Trädgården, Rungården och Dalgården.
Läs mer...

 

Installation av kodlås på Mansängen

Från och med den 5 februari kommer det att installeras kodlås i entréerna till era lägenheter. Arbetet beräknas pågå till den 10 mars. Någon dag innan kodlåsen monteras kommer ni att få portkoden i er brevlåda.
Läs mer...

 

Störande takarbeten

Fredagen den 12 januari alternativt måndagen den 15 januari kommer det byggas upp en byggnadsställning på båda sidor om portalen vid Mansängsstigen 14. Vi kommer att byta ytskikt på taket och arbetet beräknas pågå ca 4 veckor. Arbetet kommer att utföras av Lindekrans plåtslageri AB.
Läs mer...

 

Nyheter

Håbohus bygger

 
2017-09-01
 

I anslutning till våra befintliga hus på Lindegårdsvägen har vårt nästa projekt påbörjats. Totalt bygger vi 29 lägenheter fördelat på två huskroppar med vardera två våningar. Inflyttningen beräknas till april och projektet beräknas vara helt klart till sommaren 2018. Husen kommer att hyras av Håbo kommun. I den ena huskroppen byggs ett LSS-boende för personer med lättare funktionsnedsättning. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Lättare för unga att få bostad

 
2017-07-05
 

Du vet väl om att vi gjort det lättare för unga att få bostad. Har du bott i Håbo de senaste åren har du möjlighet att få bostad utan flera års väntetid. Läs mer under fliken ”Ledigt just nu” och ”så fungerar kösystemet”.

Nyproduktion

 
2017-07-05
 

Lindegårdsvägen håller på att förlängas mot centrumleden. När vägen är klar sent i höst beräknar vi komma igång med vår produktion. Vårt projekt innehåller 86 lägenheter fördelat på fyra huskroppar om 3-4 våningar. Lägenhetsstorlekarna är 1,5-3 rok. I samma projekt ingår även två gruppbostäder för LSS-verksamhet som kommer bedrivas av Håbo kommun. Vi ser fram emot att starta detta projekt. Titta gärna på bifogad bild och få en uppfattning av hur det ungefär kommer att se ut.