Hyra / Autogiro

När ska hyran betalas?

Hyran ska betalas punktligt varje månad och vara Håbohus tillhanda sista vardagen i månaden innan. Ett exempel: hyran för maj månad ska finnas på Håbohus konto senast den sista vardagen i april.

Du får hyresavierna månadssvis. På avin står sista betalningsdag. Om du använder eget inbetalningskort, kom i så fall ihåg att skriva namn, adress, lägenhetsnummer och vilken månad som avses.

Observera att hyran måste betalas även om du av någon anledning inte har fått din hyresavi. Har inte hyran betalats i tid, får du ett inkassokrav. Hyresavtalet kan sägas upp om hyresgästen dröjer mer än två vardagar efter förfallodagen. Avtalet kan också sägas upp vid upprepade sena hyresinbetalningar.

Enklaste sättet att betala hyran är att använda autogiro. Då slipper du tänka på att ta rätt hyresavi och vet att din hyra blir betald i rätt tid. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto.

Klicka här för en Autogiroanmälan för utskrift.

 

När du har fyllt i uppgifterna och skrivit under anmälan skickas den den till Håbohus AB, Box 24, 746 21 Bålsta.