Avflyttning/Uppsägning

   
 

Uppsägningstiden är 3 månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet.

Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 månad räknat från närmast kommande månadsskifte- förutsatt att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet.

Uppsägning ska göras skriftligt.

Avflyttande hyresgäst är skyldig att visa lägenheten för bostadssökande hänvisade från bostadsförmedlingen.

Besiktning utförs innan avflytt. Ev. skador och onormalt slitage kommer att debiteras dig. Vid debitering tar vi naturligtvis hänsyn till hur gamla tapeterna, golven etc. är.

Vid avflyttning är det viktigt att du lämnar lägenheten välstädad. Hur flyttstädningen ska göras får du i ett utskick med uppsägningsbekräftelsen. Om inflyttning sker på en helg övertar inflyttande hyresgäst ansvaret att godkänna städningen. Om städningen inte godkänns får inflyttande hyresgäst avvakta med inflyttning till Håbohus har gjort en städbesiktning.

Avflyttande hyresgäst ska lämna nycklar, återvinningskort samt bopärm på Håbohus kontor senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen.  Om den 1:a i månaden infaller på en lördag,söndag eller annan allmän helgdag ska nycklarna lämnas senast kl. 12.00 nästkommande vardag.

Tänk på att du är skyldig att se till att ditt elavtal gäller under hela kontraktstiden- alltså även om du lämnar lägenheten tidigare.