Parkering

Hyr parkeringsplats

Du kan antingen hyra en vanlig parkeringsplats eller en parkeringsplats med motorvärmaruttag. Även garage finns att hyra i vissa områden. Där det är fullt kan man ställa sig i kö. Hör av dig till våra uthyrare, telefon 0171-46 88 00, om du önskar parkeringsplats.

Bilvrak får absolut inte parkeras i garage eller på parkeringsplatser.

Besöksparkering

Besöksparkeringarna är bara avsedda för tillfälliga gäster i 24 timmar (om inte annat anges) och inte för regelbunden parkering. Felaktigt användande av besöksparkering kan leda till parkeringsböter.

Felparkerade bilar

Om någon tagit din parkering ringer du parkeringsbolaget och anmäler det. Uppger du samtidigt din egen bils registreringsnummer får du tillstånd att använda gästparkeringen. Använder du besöksparkeringen utan att först ringa parkeringsbolaget är risken stor att du får böter.

P-böter

Överträdelser av parkeringsreglerna kan leda till parkeringsböter. Undvik denna tråkiga situation genom att hyra en parkeringsplats. Om du vill bestrida en parkeringsbot, kontaktar du parkeringsbolaget.

Tillfälligt p-tillstånd

Om du ska flytta eller av annan anledning behöver köra in på gården kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd på Håbohus kontor.

Bilreparationer/biltvätt

Reparera inte bilen på gården eller parkeringsplatsen så att du oljar eller skräpar ner. Utomhusverkstäder är störande för andra hyresgäster. Det gäller också när reparationer görs i garagen. Håbohus hänvisar biltvätt och reparationer till bensinstationernas automattvättar, biltvättplatser eller Gör det själv-hallar.