Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste du som hyresgäst få godkännande från Håbohus AB.

Tillstånd kan lämnas om beaktansvärda skäl föreligger såsom studier eller arbete på annan ort (ej pendlingsavstånd), sjukdom eller andra särskilda familjeförhållanden.Du har även rätt att hyra ut din lägenhet i andrahand under maximalt tolv månader,vid ett tillfälle, för att provbo under äktenskapsliknande förhållanden med namngiven person.Andrahandsuthyrning på grund av provboende beviljas endast en gång.

Intyg eller dylikt som styrker de skäl man har skall bifogas.

En andrahandsuthyrning är av tillfällig karaktär och tillstånd lämnas för 1 år.Observera att det är dina skäl för uthyrning som beaktas inte andrahandshyresgästens.

En andrahandshyresgäst kan aldrig få överta förstahandskontraktet på lägenheten.

OBS! Vid en andrahandsuthyrning är det också viktigt att veta att ansvaret för lägenheten alltid ligger hos förstahandshyresgästen. Det gäller hela kontraktsrelationen, betalning av hyra, skötseln av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar m.m.

Vid misskötsel av andrahandshyresgästen kan följden annars bli att förstahandshyresgästen avhyses. För din egen skull är det viktigt att du upprättar ett hyreskontrakt med den du hyr ut till. Sådana finns att köpa i bokhandeln.

Om Håbohus AB upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan tillstånd anmodas hyresgästen att vidta rättelse, om andrahandsuthyrningen trots detta inte upphör sägs hyresavtalet upp och lägenhetsinnehavaren fråntas sin nyttjanderätt. Otillåten andrahandsuthyrning tyder ju på att lägenhetsinnehavaren inte behöver sin lägenhet som bostad, vilket ger rätt till uppsägning.

Ansökan

Ansökan ska göras skriftligen till Håbohus. I ansökan ska det framgå vilket skäl som finns till att hyra ut i andra hand. Ansökan ska innehålla din adress under andrahandsuthyrningen och uppgifter om vem du hyr ut till. Skälet till uthyrningen måste styrkas med intyg.

Om du ska studera eller arbeta utomlands under andrahandsuthyrningen måste du också fylla i”Fullmakt Andrahandsuthyrning” så att det finns en person i Sverige som företräder dig gentemot Håbohus.

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du tänker börja hyra ut din lägenhet. Normal handläggningstid är 2-3 veckor. Håbohus bekräftar med ett brev om din ansökan blir godkänd eller inte.

Skicka eller lämna in din ansökan till Håbohus AB, Box 24, 746 21 Bålsta. Om ansökan inte är komplett ska den på Håbohus begäran kompletteras.

Ansökan andrahandsuthyrning

Fullmakt- Andrahandsuthyrning