Inflyttning

På ditt hyresavtal står det från vilket datum ditt kontrakt gäller. Observera att om tillträdesdagen infaller på en lördag eller helgdag  får du flytta in nästföljande vardag.

Har du kommit överens med den avflyttande hyresgästen om tidigare inflyttning måste detta skriftligen godkännas av den avflyttande hyregästen.

Nycklar

Du måste kunna visa att första månadshyran är betald för att få hämta ut nycklarna. När du flyttar in får du 3 nycklar till lägenheten. Behöver du fler nycklar kan du beställa det på Håbohus kontor. För extra nycklar tillkommer en kostnad.

Lägenheten ska vara städad

När du flyttar in i din nya lägenhet ska den avflyttande hyresgästen ha gjort en grundlig städning. Likaså ska lägenhetens förråd vara tömt och städat. Tyvärr kan en och annan inflyttande hyresgäst mötas av en ostädad lägenhet. Börja inte städa själv. Om du råkar ut för detta ska du omgående kontakta Håbohus.

Tänk på att om du flyttar in före din tillträdesdag, så har du inte rätt att kräva ersättning från Håbohus för slarvig städning. 

Besiktningsprotokoll

Vi gör alltid en avflyttningsbesiktning av lägenheterna. När du flyttar in får du en kopia på besiktningsprotokollet. Vi ber dig att noga kontrollera om du upptäcker några fel/skador, som inte redan finns noterade i besiktningsprotokollet. När besiktningen gjordes kan lägenheten varit möblerad. Besiktningsmannen kan därför ha missat något. Den avflyttande hyresgästen kan dessutom ha orsakat skador vid sin utflyttning. Om du upptäcker fel i lägenheten som inte nämns i protokollet måste du anmäla det skriftligt till Håbohus senast inom åtta dagar efter din tillträdesdag. Du riskerar annars att bli ersättningsskyldig för någon skada som den avflyttande hyresgästen är skyldig till, den dagen du flyttar.

Klicka här för att skriva ut tillägg till besiktningsprotokoll 

Tillfälligt p-tillstånd

Glöm inte att be om ett tillfälligt p-tillstånd när du flyttar in.

Bostads/Byteskö

Du har nu fått en lägenhet och stryks därför ur Håbohus bostadskö. Om du i framtiden vill byta bostad måste du registrera dig på nytt och börjar då om i kön.