Bålstavägen

Bostadsområdet är beläget i den äldre delen av Bålsta. De sammanlagt 46 lägenheterna finns i storlekarna  1 rokv. till 4 rok.