Snöröjning

Från 1 november till 1 april finns en jourberedskap som ständigt är beredd att rycka ut när det börjar snöa.

I samband med snöfall utför Håbohus i första hand snöröjning och halkbekämpning av tillfartsvägar, entrévägar och andra huvudstråk inom samtliga bostadsområden. Parkeringsytorna har en lägre prioritet och snöröjs därefter.

Tänk på att det är du som hyresgäst som själv svarar för snöröjningen av den egna p-platsen.

Under normal arbetstid har vi möjlighet att sätta in fler handskottare än på jourtid vilket innebär att det på en helg kommer att ta längre tid att få skottat än på en vardag.