Trapphusen

Tänk på att inte förvara dörrmattor, skor, soppåsar m.m utanför lägenhetsdörren. Ställ heller inte barnvagnar, cyklar, kälkar, pulkor etc. i porten eller utanför lägenhetsdörren.

Detta är ett krav från brandkår och räddningspersonal, som inte får bli hindrade vid brand, ambulansutryckning osv. 

Dessutom kan inte städpersonalen utföra sitt arbete om trapphus och portar är belamrade av en massa föremål.

Cyklar ska ställas i cykelrum eller i cykelställ. På några bostadsområden finns särskilda låsbara cykelhus. Barnvagnsrummen är reserverade för barnvagnar -inte cyklar. På vintern underlättar du för snöröjningen om du ställer in cykeln i cykelrummet.

Självklart är det inte tillåtet att röka i trapphusen.