Personal

KONTORET

Mats Norrbrand                                      VD

Sören Staaf                                           Ekonomichef

Anders Gabrielsson                                Projektledare

Helene Eklund                                       Ekonomi

Anneli Algeson Rask                               Förvaltning/Miljö

Johanna Nyberg                                     Uthyrning

Emelie Johansson                                   Uthyrning 

Jan-Olov Olsson                                     Driftchef

 FASTIGHETSSKÖTSEL

 

Istvan Kohut                                          Områdeschef

Leif Andersson                                        Fastighetsskötare

Therese Edling                                        Reparatör

Ulf Toppqvist                                          Reparatör

Johan Tolppanen                                     Snickare/Reparatör

Per Nilsson                                             Reparatör

Leif Hagdahl                                           Reparatör /Brandskydd

Robin Nyström                                        Trädgårdsansvarig

Connie Ahlberg                                       Fastighetsskötare

                                     

                                      Kjell Åberg                                             Driftstekniker