Hemförsäkring

Viktigt att du har hemförsäkring!

Håbohus AB rekommenderar att du har hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker dina kostnader om lägenheten skadas av vatten, rök, brand eller fukt. Blir du t.ex. tvungen att flytta ut medan bostaden repareras måste du alltid själv (eller försäkringsbolaget om du har hemförsäkring) betala merkostnaderna för flyttning och "dubbelboende".

Om du eller din granne orsakat skadan spelar ingen roll!

Du måste tänka på att snabbt anmäla eventuella fel i lägenheten. Om t.ex. kranen på en radiator droppar och du inte meddelar detta, kan du krävas på ersättning för de skador som droppet orsakar på grund av att du inte sagt till. Du har också personligt ansvar för de vatten- och elinstallationer av t.ex. diskmaskin som du eventuellt ombesörjt. Anlita alltid en installatör med behörighet.