Bredbandsanslutning

Håbohus äger själv ingen fast bredbandsanslutning i fastigheterna.

Vi hänvisar till de lokala kabelTV-operatörerna Lyssna & Njut AB eller Bålsta KabelTV AB, eller för modemanslutning t.ex Telia