Styrelsen

Håbohus AB ägs av Håbo kommun och styrelsen i företaget speglar den politiska majoriteten i kommunen.

Styrelsens sammansättning under 2014-2018:

Styrelseledamöter

Leif Zetterberg, ordf. (c)

Björn Fredriksson, v.ordf. (m)

Fredrik Anderstedt, (s)

Sven-Olov Dväring (s)

Peter Björkman (båp)

Styrelsesuppleanter

Sixten Nylin (s)

Inger Wallin (s)

Marie Nordberg (mp)

Bengt Björkman (sd)

Bengt Skiöld (fp)

 

Håbohus AB är medlem i SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag)