Välkommen till Håbohus

I Mansängen är fiber framdraget till fastigheterna. Vill man ha fiber inkopplat betalar man en anslutningsavgift till Lyssna & Njut på 895kr. Man kan alltså välja mellan att ha fiber och modem. Om tidigare Hg haft fiber betalar ny Hg 295kr i anslutningsavgift.
Detta då konverten redan finns där. Gällande Sofielund är alla lägenheter förberedda för fiber och Hg betalar 295kr i anslutningsavgift.