Parabolantenn

Du som önskar sätta upp en parabolantenn ska ingå ett skriftligt avtal med Håbohus.

Tänk på att egna parabolantenner bara får monteras invändigt på balkonger (innanför räcket så det inte sticker fram) i våra fastigheter. Eventuella skador på balkongen efter montering ska lagas om du flyttar. Kontakta alltid Håbohus innan du sätter upp en parabolantenn på balkongen. Om en parabolantenn är felaktigt monterad och hyresgästen inte rättar till detta, begär Håbohus handräckning från kronofogden för att montera ned antennen. Kostnaden för detta måste betalas av den felande hyresgästen.

Här kan du se delar av vad som ingår i ett sådant avtal.

1.Hyresgästen har rätt att montera parabolantenn på sin balkong/uteplats, däremot inte borra på väggar,tak eller golv så som husfasader, balkonggolv osv. All borrning i fasadtegel är förbjuden!

2. Hyresgästen förpliktar sig att utföra montage på ett fackmässigt sätt.

3.Hyresgästen förpliktar sig att teckna ansvarsförsäkring som täcker person- eller sakskador som kan förorsakas av parabolantennen.

4. Hyresvärden ansvara inte för några som helst skador förorsakade av montage eller drift av parabolen.

5. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att demontera parabolantennen och tillhörande kringutrustning samt åtgärda uppkomna skador. Återställandet skall besiktigas av Håbohus.

 

Klicka här för att läsa hela parabolavtalet och för utskrift.