Vad krävs för att bli godkänd som hyresgäst?

 • Sökande måste ha fyllt 18 år.
 • Sökande måste avse att själv bebo lägenheten.
 • Din inkomst, efter skatt ska utöver hyran vara minst lika med det av kronofogden fastställda normalbeloppet. Normalbeloppet ändras årligen, aktuella belopp finns tillgängliga på www.kronofogden.se
 • Nedan visas exempel på vad som krävs i inkomst för olika lägenheter
 •          Hyra              Inkomst efter skatt 2018
 •         4 000 kr              8 814 kr
 •         6 000 kr             10 814 kr
 •         8 000 kr             12 814 kr
 •       10 000 kr             14 814 kr   
 • Sökande ska kunna visa tillräcklig inkomst för de kommande 6 månaderna alternativt 6 månaders historik med tillräcklig inkomst.
 • Inkomsten ska kunna styrkas med anställningsbevis/intyg, historik från bankkonto eller lönespecifikation.
 • Skulder till Håbohus eller betalningsanmärkningar de senaste 18 månaderna får ej förekomma
 • Intyg från nuvarande eller tidigare hyresvärd avseende eventuella störningar och betalningsmoral.

Kapitalregeln

För pensionär kan följande räknas som tillräcklig inkomst och varaktighet om den sökande åberopar och styrker att:

 • Likvida medel för 6 månadshyror finns tillgängliga, t.ex. genom uppvisande av kontoutdrag samt
 • Tillgångar vars värde motsvarar minst 5 årshyror finns tillgängliga, t.ex. genom uppvisande av värdering av fastighet samt aktuella lån. Vid beräkning av tillgänglig tillgång subtraheras lånen från bedömt marknadsvärde.

uthyrningspolicy