Centrum

 

 

1997 slutfördes ombyggnadsarbetet av bostadsområdet.

De rymliga och välplanerade lägenheterna i 2- eller 3-våningshus fick i och med detta en helt ny standard.

Bostadsområdet fick tack vare nybyggnad av 113 lägenheter och till- och ombyggnad av de befintliga lägenheterna ett trevligare utseende med varierad höjd på husen.

Inför ombyggnaden togs stor hänsyn till hyresgästernas åsikter och tillsammans skapades ett trivsamt bostadsområde med luftighet och stora grönytor.

Bostadsområdet gränsar direkt till Bålsta centrum vilket ger bekväm närhet till service och handel.

Gång- och cykelvägen Dalstigen slingrar sig genom området