Kontakta Håbohus

 
Kontorets öppettider

Telefonnummer 0171-46 88 00
Måndag - onsdag, fredag  8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00,
Torsdag  8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, 17-19.00*

 * kvällstid gäller ej torsdag före helgdag

    ej heller under juni-augusti 

Mailadress: habohus@habohus.se

 

Felanmälan vardagar

Sker på telefonnummer 0171-46 88 10 mellan 7:30 - 9:00
Övrig tid telefonsvarare. Felanmälan kan även göras på webben.

Vid katastroffall

(utom ordinarie arbetstid)
Ring kommunjouren telefonnummer 018-14 21 14.

Utströmmande vatten från ledningar
Inträngande vatten genom tak och väggar
Avloppsstopp i hela lägenheten
Helt eller delvis strömlös lägenhet

Om kyl, frys eller kyl/frys går sönder under en helg – räknas det som ett akut fel och man får ringa Kommunjouren för att få ett låneskåp.

Inträffar det under en vardag får det anstå till nästa dag.

Fel på tvättmaskin är ej att beakta som katastroffall utan åtgärd får anstå till nästkommande arbetsdag.

Vid omfattande strömavbrott

se e.ons hemsida https://www.eon.se för fortlöpande information.

Ohyra

Anmäls till Svea Miljö & Hygien/Nomor på telefonnr. 0771-12 23 00 

Utelåsning

Ta kontakt med yrkesverksam låssmed

Parkeringsövervakning

Ta kontakt med Qpark på telefonnummer  0771-96 90 00

Störningsjour

Ta kontakt med Securitas på telefonnummer 019-324 325

Pg 20 16 52-5
Bg 572-6245