Nyheter

2020-05-07 Information till våra boende

P.g.a smittspridning av Covid 19 och de rekommendationer som finns kommer Håbohus och Hyresgästföreningen skjuta på alla gemensamma aktiviteter till hösten. Det gäller bl.a de årliga gårdsvandringarna och Hyresgästens dag.Hyresgästens dag är prel. flyttad till 5e september. I höst hoppas vi att vi ska kunna genomföra gårdsvandringar i följande bostadsområden: Kalmarsand, Sofielundsvägen, Dalvägen 3, Håbovägen, Vänersborgsvägen, Vallvägen och Skeppsvägen.

2020-04-28 Hyresavi

Nu har vi utökat våra faktureringssätt. Du kan nu välja att få din hyresavi via e-post, sms eller e-faktura. Har du autogiro kan du få din avi på sms eller e-post. E-faktura väljer du via din bank. Kontakta oss om du vill slippa din pappersfaktura.

2019-12-10 Miljöberättelse 2019

Nu finns Håbohus Miljöberättelse 2019 att läsa under fliken "om oss". Där finns även ett utdrag ur Håbohus miljöpolicy.

2019-11-26 Montering av duschvägg

I januari kommer det att monteras en duschvägg till i duschrummen på Vallvägen. Vi kommer att avisera när vi vet exakt viket datum vi kommer till er lägenhet

2019-10-16 Vad har hänt efter utemiljövandringarna?

I våras hade vi utemiljövandringar i hälften av Håbohus fastigheter. På vandringarna går vi tillsammans med er hyresgäster för att få synpunkter om trivsel och trygghet på gårdarna. Efter det har Hyresgästföreningen och Håbohus arbetat med synpunkterna. Klicka på rubriken för att se hela protokollet med synpunkter och Håbohus plan för att arbeta med synpunkterna.

2019-07-05 Planerad vattenavstängning på Lindegårdsbacke måndag kväll den 8 juli

Vattnet stängs av på Lindegårdsbacke måndag kväll den 8 juli mellan klockan 18:30 till cirka 23:00 på grund av ett planerat VA-arbete. Vissa störningar i vattenleveransen kan förekomma även på hela Väppeby Äng, såsom tryck, flöde och missfärgningar. Andra tider kan förekomma om läget förändras eller blir akut. Berörda har fått information om detta.

2019-07-05 Balkongdörrar Lindegårdsvägen 1-19

Newsafe kommer att gå igenom samtliga balkongdörrar på Lindegårdsvägen 1-19 under v. 34 på uppdrag av Håbohus.

2019-06-25 Ny tobakslag från den 1 juli 2019

Från och med den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft i hela Sverige.Förändringarna innebär att det råder rökförbud på utomhusserveringar, entréer, allmänna lekplatser, allmänna parkeringsplatser, buss och tågstationer m.m. Utöver tobak blir det även förbjudet att använda e-cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning ex. vattenpipa omfattas av förbudet.

2019-06-10 Förändringar på felanmälan.

För att göra en felanmälan ringer ni 0171- 46 88 00, där får ni göra olika knappval beroende på vilken typ av felanmälan ni har. Felanmälan är öppen mån-fre 8:00-15:00. Det går också bra att göra felanmälan via webben. Logga in på "mina sidor" och välj felanmälan.

2019-06-10 Byte av tak på Rungården 7 och Rosgården 9

Vi börjar resa en ställning på Rungården 7 med start vecka 30. Det arbetet beräknas vara klart i månadsskiftet september/oktober. På Rosgården 9 beräknas jobbet starta v.36 och beräknas vara klart v.47.