Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 •  Hur många procent av Håbohus bestånd går till Håbo kommun och varför?

 •  Max 5 % av beståndet får användas som bostadssociala kontrakt. Dessa används till de som beviljats bistånd till andrahandskontrakt genom Socialtjänsten. Nivån 5 % är bestämd av ägaren. Det är inte bara flyktingar som bor i dessa lägenheter, utan även en del människor med ekonomisk eller annan social problematik finns som hyresgäster.

 • Hur många tilldelade lägenheter handlar det om?

 • Av 1330 lägenheter i dagsläget har kommunen totalt 58 lägenheter för bostadssociala ändamål. Av 146 förmedlingar hittills i år har kommunen tilldelats 6 stycken lägenheter. 3 andrahandshyresgäster har dessutom fått ta över sina kontrakt.

 • Vad är kriterierna för att få en lägenhet via Håbo kommuns bestånd?

 • När det gäller flyktingar har kommunen ett bostadsförsörjningsansvar för de flyktingar som anvisas till kommunen. Skyldigheten anges del i överenskommelse med länsstyrelsen och dels i lagstiftningen kring mottagande av nyanlända. Håbo kommun ger inte förstahandskontrakt till de nyanlända men däremot ett andrahandskontrakt som får behållas under etableringsperioden om hyror och lägenheten sköts.

  För övriga målgrupper finns ingen lagstadgad generell rätt till bostad från socialtjänsten. Enbart för några undantagna grupper såsom äldre och funktionshindrade finns dock bestämmelser i socialtjänstlagen som efter behovsbedömning kan ge dessa en rätt till särskilt anpassad bostad.

  För samtliga som erhållit andrahandskontrakt finns krav på aktivt bostadssökande eftersom hjälp enligt socialtjänstlagen enbart ges till den som inte kan lösa sin situation på annat sätt.

 • Hur lång tid tar det att få en lägenhet om man ställer sig i Håbohus kö?

 • Ungefär fem år från det att man registrerar sig i kön, det varierar dock från vilket område man söker lägenhet i. Vi har sett en minskning av lägenhetsomsättningen de senaste åren.

 •  Kan man få förtur i bostadskön?

 •  Nej, Vi har inga förturer utan följer bostadskön.

 • Vad krävs för att bli godkänd som hyresgäst?

  • Sökande måste ha fyllt 18 år
  • Sökande måste själv avse att bebo lägenheten
  • Den på intresseanmälan angivna årsinkomsten, brutto skall uppgå till minst 3 ggr årshyresbeloppet.
  • Inkomsten ska kunna styrkas med anställningsbevis eller dylikt
  • Betalningsanmärkningar och skulder hos kronofogden får ej förekomma.
  • Intyg från nuvarande eller tidigare hyresvärd avseende eventuella störningar och betalningsmoral.
 • Kan man bara söka lägenhet hos er via webben?

 • Nej, det går bra att ringa eller komma in till vårt kontor också.

 • Kan jag överlåta min plats i kön till någon annan?

   

 • Nej, anmälan är personlig och får inte överlåtas.