Nyheter

2018-10-15 Hyresgästbarometer 2018- Återkoppling

Nu är resultatet sammanställt från hyresgästenkäten i våras. Enkäten används för att se om det vi gjort har gett effekt, men framförallt används den som ett verktyg för att planera kommande åtgärder. Den används verkligen och tack igen för att du svarat. Klicka på rubriken för att komma till sammanställningen.

2017-08-31 Håbohus bygger

I anslutning till våra befintliga hus på Lindegårdsvägen har vårt nästa projekt påbörjats. Totalt bygger vi 29 lägenheter fördelat på två huskroppar med vardera två våningar. Inflyttningen beräknas till april och projektet beräknas vara helt klart till sommaren 2018. Husen kommer att hyras av Håbo Kommun som främst kommer att nyttja husen som bostäder för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Klicka på rubriken för att läsa mer.

2017-07-05 Lättare för unga att få bostad

Du vet väl om att vi gjort det lättare för unga att få bostad. Du som varit folkbokförd i Håbo de senaste två åren och är mellan 18 och 23 år kan ansöka om extra kötid, läs mer om detta i vår uthyrningspolicy. Länk till ansökningsblankett för extra kötid samt till uthyrningspolicyn finns under fliken ”Ledigt just nu” och ”så fungerar kösystemet”.

2017-07-05 Nyproduktion

Lindegårdsvägen håller på att förlängas mot centrumleden. När vägen är klar sent i höst beräknar vi komma igång med vår produktion. Vårt projekt innehåller 86 lägenheter fördelat på fyra huskroppar om 3-4 våningar. Lägenhetsstorlekarna är 1,5-3 rok. I samma projekt ingår även två gruppbostäder för LSS-verksamhet som kommer bedrivas av Håbo kommun. Vi ser fram emot att starta detta projekt. Titta gärna på bifogad bild och få en uppfattning av hur det ungefär kommer att se ut.

2017-07-05 Sommarjobbare

Som du kanske märkt är det många nya personer som arbetar i våra bostadsområden. De målar, rensar ogräs, plockar skräp och håller ordning i våra områden. Varje sommar anställer vi ungdomar som gör stor nytta hos oss. De får erfarenhet och lön och vi får förstärkning under semesterperioden. I år kommer ca 30 personer jobba på Håbohus under sommarlovet. Många av våra sommarjobbare är också våra hyresgäster och får bidra till att hålla sitt eget bostadsområde snyggt. Ni gör ett bra jobb.

2017-04-28 Upphandling på Byte av låssystem på lägenheterna i mansängen

För att öka tryggheten för våra hyresgäster kommer vi att byta cylindrar i alla lägenhet och förrådsdörr i våra fastigheter på mansängen. Sista dag för att lämna anbud är 14:e maj 2017. Vi räknar med att arbetet ska vara klart under sommaren. Klicka på rubriken för länk till Förfrågningsunderlag.

2017-03-15 Ny uthyrningspolicy

Under fliken "Ledigt just nu" kan du läsa Håbohus nya uthyrningspolicy vad gäller vårt kösystem samt vad som krävs för att bli godkänd som hyresgäst.

2016-10-26 Frågor och svar rörande Vidablick , 17-våningshuset

Vi får många frågor rörande projekt Vidablick, det 17 våningar höga hus som ska byggas i trä. Klicka på rubriken för att se några av de vanligaste frågor vi får.

2016-09-29 Nytt fastighetssystem

Den 26 september bytte Håbohus fastighetssystem. Alla som är registrerade i vår bostadskö behöver därför omregistrera sig för att kunna använda Mina Sidor. Du kommer att behålla din köpoäng (kötid där 1 dag =1 poäng) vid omregistrering. Du som är boende hos Håbohus måste dessutom verifiera dig med ditt lägenhetsnummer (objektsnummer) som du finner på ditt hyresavtal och på din hyresavi. Det består av en sifferkombination enligt följande: Exempel 1-090-1001.

2016-09-26 Håbohus affärsplan 2015 -2018

Att jobba målinriktat är viktigt för att nå resultat, men också för att vara tydliga mot omvärlden med vad bolaget jobbar mot. Styrelsen i Håbohus antog efter valet en affärsplan som sträcker sig fram till nästa val 2018. Målområdena inom affärsplanen är köp och försäljning, miljömål, nyproduktion, bostadssociala mål, underhåll samt de ekonomiska målen. Vi är öppna med våra mål, läs gärna vår affärsplan om våra målsättningar denna mandatperiod. Klicka på rubriken för att läsa mer.