Störande takarbeten

Fredag den 12 januari alternativt måndag den 15 januari kommer det byggas upp en byggnadsställning på båda sidor om portalen vid Mansängsstigen 14. Vi kommer att byta ytskikt på taket och arbetet beräknas pågå ca 4 veckor.
Arbetet kommer att utföras av Lindekrans plåtslageri AB.